Terebo s.r.o. - HYDROGEOLOGIE | INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE | PEDOLOGIE

Nabízíme   |   Naše technika   |   Reference   |   O nás   |   Náš tým   |   Kontakt   |   Podporujeme

NABÍZÍME

Nabízíme široké spektrum terénních, průzkumných i projekčních prací.

HYDROGEOLOGIE

Kompletní realizace vodních zdrojů – stavební projekt, hydrogeologický posudek, inženýrská činnost („oběhání úřadů“), realizace studny.

Průzkumy pro vsakování dešťových vod a předčištěných splaškových vod.

Čerpací zkoušky pro ověření vydatnosti zdrojů

Projekční práce – projekty pro domovní ČOV, septiky, vsaky dešťových vod
základní čištění vrtaných studní – odkalování vrtů, mechanické čištění výstroje, desinfekce vrtů

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Průzkumy pro zakládání rozsáhlých hal i drobných rodinných, nebo rekreačních objektů.

Průzkumy pro vodní stavby – hráze rybníků, koryta vodních toků.

Průzkumy pro liniové stavby – infrastruktura, silnice, cyklostezky, kanalizace.

Průzkumy pro mostní konstrukce – propustky, mosty, lávky

PEDOLOGIE

Výpočet odvodů ze zemědělského půdního fondu.

Zhotovení bilance skrývky ornice.

Vyhodnocení a návrh alternativ.

SPECIÁLNÍ PRÁCE

Hydrogeologické průzkumy pro provozní řády hřbitovů (posouzení tlecí doby).

Sanační průzkumy pro určení míry kontaminace území.

Dlouhodobé monitoringy kontaminací a hladiny podzemní vody.

Dlouhodobé čerpací zkoušky (poloprovozní, provozní – 20 a více dní).

Posouzení těžitelnosti zemin.

Dotační tituly – geologické posudky .

Geologické dozory.

NAŠE TECHNIKA

Pásová vrtná souprava MRZB Eijkelkamp

Rozbalit více informací

Plně hydraulická, samohybná souprava na pásovém podvozku, která je vhodná zejména pro nasazení v obtížném terénu. Stroj nám umožňuje realizovat průzkumné práce ve svazích, v prostorech s úzkými průjezdy (až 110 cm) a složitými místními podmínkami. Souprava disponuje řadou možností sondování.

Můžeme provádět plně pažené vrty, nepažené úzkoprofilové vrty a sondy těžké dynamické penetrace. Dynamická penetrace je doplňkovou sondážní metodou geologického průzkumu. Metoda sondování spočívá v zarážení soutyčí, s kalibrovaným hrotem do zeminy.

K zarážení soutyčí slouží závaží padající z konstantní výšky. Při sondování se zjišťuje počet úderů potřebný k zaražení soutyčí o 10 cm. Následným propočtěm je zjišťována hodnota specifického dynamického odporu qd (MPa). Používáme těžkou penetrační soupravu s hmotností závaží 63,5 kg (0,63 kN) s výškou pádu 0,5 m a průřezem hrotu 15 cm2 s vrcholovým úhlem 90°.

Penetrační zkouška slouží k ověření:

  • rozhraní geologických vrstev s rozdílným penetračním odporem (jíly x štěrky x skalní podloží) do hloubky až 15 m 
  • charakteru a základních geotechnických vlastností navážek
  • úrovně hladiny podzemní vody v jemnozrnných zeminách
  • kvality zhutnění zásypů inženýrských sítí
  • mocnosti zásypů a úrovně povrchu podloží
  • vhodnosti lokality pro použití zaráženého pažení (štětovnice)

Rychlou změnou nářadí můžeme provádět předvrty, v konstrukční vrstvě vozovky, případně překonat 40 cm vrstvu železobetonu. Díky perkusnímu způsobu vrtání se souprava řadí mezi lehké stroje s hmotností do 1,5 t.

Land Rover Discovery II.

Rozbalit více informací
Léty prověřené terénní auto s úctyhodnou průchodností terénem. Dokáže nás i s nákladem cca 2 tuny dovézt kam potřebujeme. Trvale 4×4 s redukcí a mezinápravovou uzávěrkou. Žádná leštěnka, ale plně pracovní auto pro Valašské kopce.

Přívěsný vozík Agados Atlas

Rozbalit více informací
Nejnovější součást naší terénní karavany. Dvounápravový vozík s maximální celkovou hmotností 2,8 tuny. S integrovanými nájezdy, s elektricky ovládanou hydraulikou, sklopný do tří stran.

Ruční sondovací technika

Rozbalit více informací
Pro případ realizace prací v nepřístupném terénu využíváme manuální sondovací soupravu. Jedná se o alternativu k naší strojové technice – lehká dynamická penetrace s hmotností padajícího závaží 9 kg a soubor ručních Edelmanových vrtáků. Tato technika nám umožňuje sondování do úrovně poloskalního podloží, resp. štěrkovitého podkladu.

Čerpací a čistící technika

Rozbalit více informací
Pro odkalování a čerpání vody z průzkumných hydrogeologických vrtů využíváme řadu čerpadel, které průběžně obměňujeme. Vlastníme čerpadla s maximálním odběrem 1,5 l/s s výtlačnou výškou až 150 m, vibrační čerpadla pro prvotní čerpání zkalené vody i airliftovou techniku pro odčerpání hrubozrnného písku a jemného štěrku.

Softwarové vybavení

Rozbalit více informací
Vlastníme a využíváme geotechnický software společnosti FINE  – GEO5, programové moduly Stabilita svahu, Stratigrafie, Dokumentace, Řezy

REFERENCE

Naši spokojení klienti

Brumov – IGP pro turistické odpočívadlo

Branky u Valašského Meziříčí IG HG a PED průzkum pro výstavbu

Zlín – Mladcová IG, HG a PED průzkum pro ZTV Klabalská stezka

Vyškov – IGP pro rozšíření bioplynové stanice

Uherské Hradiště – IG průzkum pro nemocniční spalovnu

Vsetín – IG průzkum pro tenisovou halu

Lukov u Zlína – IG průzkum pro sloninec ZOO Zlín-Lešná

IG a HG průzkum pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh

Vrbětice posouzení těžitelnosti zemin

Lhotka nad Bečvou – HG pro vsakování vod z projektované výrobní haly

Val. Meziříčí – IG průzkum pro vzdělávací centrum (2021)

Vsetín – opěrná stěna

Študlov – stabilita svahu

Nový Hrozenkov – novostavba tělocvičny

Březová u Uherského Brodu – tlecí doba hřbitova (2017)

Nošovice – Domov pro seniory (2017)

Nový Hrozenkov – vrtaná studna (2017)

Vsetín – HG průzkum pro rodinný dům (2017)

Vsetín – čištění vrtané studny (2017)

Vsetín – revize chybného návrhu vsakování (2017)

Návojná – Revitalizace koryta Nedašovky (2017)

Prlov – 30 denní čerpací zkouška (2016)

Uherské Hradiště – průzkum pro obchodní centrum

Kateřinice u Vsetína – stabilita svahu

Krhová – HG průzkum pro rodinný dům

Oznice – kompletní průzkum pro RD

O NÁS

Společnost TEREBO s.r.o. byla založena s cílem nabídnout stavebníků a projektantům komplexní a smysluplný rozsah průzkumných geologických a pedologických prací.

Provádíme rozsáhlé spektrum inženýrskogeologických, hydrogeologických, pedologických a základních projekčních prací.

Jsme flexibilní firma s vlastní terénní sondovací technikou, kterou dokážeme operativně přemisťovat dle aktuální potřeby zákazníků.

Důraz klademe na kvalitu výstupu a smysluplnost prováděných prací.

Rozsah prací volíme dle platných norem, v souladu s podmínkami na lokalitách a charakterem plánované výstavby. Často sice nemůžeme cenově konkurovat jiným nabídkám, nicméně nechceme slevovat z nastaveného standardu a nabízet poloviční kvalitu, a to ani na naléhání zákazníka.

Této filozofie se snažíme držet, a to i přesto, že nás to často stojí dlouhé hodiny vysvětlování, proč to či ono je nutné a proč to u souseda být nemuselo a proč to stojí tolik peněz. Někdy podobné debaty končí odmítnutím zakázky, a to jak z naší strany, tak ze strany potenciálního klienta. Nicméně nechceme dělat práci se kterou vnitřně nesouhlasíme a za kterou se nemůžeme 100% profesně zaručit.

01. Náš cíl – spokojený klient

Naší snahou je poskytnout kvalitní služby nejen atraktivním investorům, ale i drobným stavebníků, a to ve sjednaných termínech, vysoké kvalitě, dle platných právních předpisů a dle požadavků investora a příslušných orgánů státní správy.

02. Praxe pro studenty

Vedle komerční činnosti spolupracujeme poskytujeme praxi pro studenty přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Víte o někom, kdo by se rád zapojil a získal zkušenosti v naší firmě?
Neváhejte se nám ozvat.

NÁŠ TÝM

Mgr. TOMÁŠ PROISL, Ph.D.

jednatel, geolog

hydrogeologie, inženýrská geologie, modelování v GEO5, dotační programy
proisl@terebo.cz

Mgr. PAVEL TRIPAL

pedolog, hydrogeolog

pedologie, hydrogeologie

Mgr. ONDŘEJ KOVANDA

geolog

PC modelování, hydrogeologie

Ing. PAVEL KOTRLA

terénní pracovník

obsluha strojů a terénní techniky, servis, údržba

Ing. EDUARD HERÁLECKÝ

administrativa

 

kontrolní činnost, evidence, správa kanceláře

Ing. VLASTA MALÁ

projektantka

kontrolní a projekční činnost

RNDr. OLDŘICH JANÍK

supervisor, konzultant

inženýrská geolog, geotechnika

SÁRA NĚMCOVÁ

posudky na studny

hydrogeologické posudky na vodní zdroje, terénní práce, archivace
nemcova@terebo.cz

NEVÁHEJTE SE NÁM OZVAT

Rádi posoudíme váš požadavek a vytvoříme vám nabídku

Rychlý kontakt

Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů

TEREBO s.r.o.
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín (4.patro)

IČ: 053 02 692
DIČ: CZ05302692
datová schránka: w4xznbf

PODPORUJEME